NORTH TELECOM
KHÁT VỌNG KẾT NỐI

BÁO GIÁ DỊCH VỤ TELESALE GATEWAY

Chi tiết xin vui lòng liên hệ số: 0888901512

 

 


NORTH TELECOM

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Di động Viễn Thông Miền Bắc

NORTH TELECOM được thành lập với nhiệm vụ mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất về dịch vụ viễn thông

THÔNG TIN LIÊN HỆ

MẠNG XÃ HỘI